Personligt

Jeppe Andreasen – 44 år og har en HD i regnskab og økonomistyring fra 2011.

Anja Hagelberg – 49 år og er uddannet kontorassistent med speciale som advokatsekretær inkl. advokatbogholderi i 1994.

Ydelser

Vi kan tage ansvaret for bogholderiet, løn, varetage kontakten overfor revisor, de offentlige myndigheder og andre interessenter samt bidrage med økonomiopgaver på højere niveau såsom budgettering, likviditetsovervågning, rapportering og øvrige kalkuler. Særlig har vi et indgående kendskab til advokatbogholderi og klientkontovedtægten.

Kontakt

JA Regnskab ApS

CVR: 34 87 94 43

Tlf: +45 27 14 80 60

Du kan skrive til os her fra siden eller benytte jeppe@jaregnskab.dk

Bogholderi med overskud og økonomistyring på højt fagligt niveau til små og mellemstore virksomheder